Co to jest ortofotomapa i kto mógłby ją profesjonalnie wykonać?

Jeżeli spotkałaś się z tego typu pojęciem jak mapa fotograficzna, to z pewnością pamiętasz, że pojęcie to jest aktualnie stosowane przeważnie w związku z wykorzystywaniem takiego przyrządu jak dron.
Przy jego pomocy wykonywane są loty na {wysokości|wys.

Jeżeli spotkałeś się z takim pojęciem jak ortofotopama, to na pewno pamiętasz, że pojęcie to jest aktualnie stosowane przeważnie w związku z używaniem takiego narzędzia jak dron.

Za jego pomocą wykonywane bywają loty na wysokości od 30 do 400 m. Urządzenia te są zaopatrzone w wysokiej klasy sprzęt fotograficzny, dzięki jakiemu mogą być tworzone w uzgodnionych sekwencjach czasowych między innymi zdjęcia lotnicze wybranych części określonego obszaru. Tego typu mapy z drona mogą być robione na zamówienie spółek projektowych bądź geodezyjnych, a w wypadku rolnictwa m.in. na potrzeby indywidualnych gospodarstw rolnych. Na takich fotografiach można ponadto nanieść współrzędne gruntu lub punkty tak zwanej osnowy geodezyjnej. Możliwe jest precyzyjne oznakowanie na fotografiach posiadłości na kilka sposobów, np.: odseparowanie danego obiektu od reszty otoczenia za pomocą odmiennej kolorystyki lub przykładowo ramki, jaka określa krańce takiej działki.
Innymi słowami spółka, która mogłaby zająć się wykonywaniem takich map, mogłaby dojechać w każde miejsce, stworzyć dokumentację fotograficzną oraz oddać nie „opracowane” bądź fotografie, które były poddane już obróbce cyfrowej. Co bardzo ważne, zdjęcia mogą być wykonane w niełatwo dostępnym terenie o ograniczonym miejscu na lądowanie.

Naturalnie taka spółka oferuje oddanie całkowitych praw autorskich do wykonanych zdjęć. Klient spółki, jaka wykonuje mapy z drona może mieć nadzieję na całkowitą współpracę na każdym etapie realizacji projektu.