Jak funkcjonuje pracownik call center? Opowiadamy jak to jest.

Nie każdy może zostać pracownikiem call center. Z którymi własnościami sprzężona jest ta profesja? Każdy, kto próbował swoich sił w tym zawodzie niekiedy nie jest USAtysfakcjonowany z zrealizowanych rezultatów.

call center

Autor: http://www.sxc.hu
Źródło: http://www.sxc.hu

Rozmowa telefoniczna prowadzona poprzez systemy call center bywa czasami niezmiernie trudnai niewdzięczna. Dlatego niezmiernie ważne są kursy dokształcające.
Każdy przełożony prowadzący działalność rodzaju call center musiwłaściwie przeszkolić swoich podwładnych. Sprzedaż pośrednia jest bardziej skomplikowana niż jej bezpośredni odpowiednik. Już pierwszą trudność sprawia już to, że nie widzimy ewentualnego klienta. Nie zawsze jesteśmy w stanie przewidzieć, jaki posiada nastrój. Brzmienie (radio łazienkowe) głosu nie zawsze może odwzorować nastawienie tak, jak robi to mimika twarzy lub postawa ciała. Lecz w przypadku rozmów przez systemy call center równieistotne jest odgadnięcie intencji partnera rozmowy. Nadto odbiorcy nawykli już do tego, że są do czegoś motywowani. Nie ulegają już tak magii reklamy i rozmowy. Skutkiem tego pracownik call center powinien być autentyczny. Dominującąskłonnością jest nadanie rozmowie cech pogawędki. Należyzatem znaleźć z rozmówcą wspólny temat. Zawsze sprawdza się żart i dostosowanie do odbiorcy poczucie humoru. Następną kwestią komfortowej pracy przez systemy call center jest właściwe reagowanie na porażki. Nie należy brać do siebie niepowodzeń. W szczególności, że ludzie wokół nas są różni. Niezwykle często trzeba radzić sobie z agresją słowną oraz ignorancją.

Kursy dla pracowników call center uczą głównie, jak rozpocząć dialog i jak ją właściwie wyciszyć i zakończyć. Pośrodku jest oczywiście efektywnierealizowany proces sprzedażowy.