Jakie zastosowanie mają transoptory?

Z początku trzeba podkreślić co to są te transoptory. A więc, to półprzewodnikowe części optoelektroniczne składające się przynajmniej z jednego fotoemitora oraz jednego fotodetektora, sprzężonych optycznie i ulokowanych we wspólnej obudowie. Gdy nic Ci to nie mówi, to schematycznie mówiąc transoptory pozwalają na przesyłanie znaków elektrycznych z dojścia na wyjście bez potrzeby scalenia obwodów wejściowych i wychodzących.

transoptor
Wskaźniki, jakie majątransoptory zależą do własności ich składników składowych tzn. diody LED i fotodetektora. Znaczącym parametrem jaki definiuje transoptory to: zintensyfikowanie, czyli związek prądu wchodzącego zwykle zmierzającego do integracji, częstotliwość, która ograniczona jest do przesyłania sygnałów oraz napięcie przebicia izolacji między obwodem wejściowym i wyjściowym.

Jedną z najważniejszych funkcji transoptora jest oddzielenie galwaniczne to znaczy oddzielenie elektryczne dwóch cząstek urządzenia. Waśnie w tym celu transoptory są użytkowane, gdzie za przykład może posłużyć stroboskop np. w stroboskopach kierowanychznakiem z zewnętrznego sterownika. W tym przypadku, jeśliby nie było transoptora regulator byłby bezpośrednio połączony z siecią 220v i w razie jakiejkolwiek awarii, na sterownik popłynęłoby pełne napięcie co grozi spaleniem.

Używane są również w technice pomiarowej, wysokich napięć, automatyce, sensorach położenia. Można je też spotkać w właściwie każdym zasilaczu impulsowym, w którym służą do galwanicznego rozdzielenia obwodu wchodzącego od wyjściowego biorąc pod uwagę wymogi prawne. Często użytkuje się je również w telefonach stacjonarnych oraz komputerach.

Podsumowując, transoptory mają okrojone pasmo przesyłania, a od prądu diody wstawionej w transporcie zależy ich maksymalna częstotliwość przesyłanego sygnału i najlepszy prąd kolektora tranzystora. W związku z tym, w większości przypadków transoptora będzie się używać do przesyłania sygnałów cyfrowych, a nie analogowych.