instalacja elektryczna stosowna dla zasilanych sprzętów

Właściwości techniczne instalacji elektrycznych w budynkach winny być takie, aby umożliwiały niezawodną dostawę energii elektrycznej o parametrach technicznych, określających jakość energii stosownych dla zasilanych sprzętów.

Projektowanie instalacji elektrycznych powinno brać pod uwagę to, żeby sprzęty elektryczne o napięciu roboczym wyższym od liczby pewnej były zabezpieczone przeciw porażeniowej.

kable elektryczne

Autor: Mussi Katz
Źródło: http://www.flickr.com
Instalacja musi gwarantować ochronę ludzi i otoczenie przed zanieczyszczeniami, także emitowaniem drgań, hałasu, temperatury i pola magnetycznego o wartościach i natężeniach większych od granicznych dopuszczalnych. Winna być zaplanowana i sporządzona w taki sposób, aby w przewidywanym okresie użytkowania spełniały wymagania dotyczące mocy zapotrzebowanej i pozostawały w całkowitej sprawności technicznej, a w odniesieniu do instalacji w budynkach mieszkalnych, także wymagania wynikające z należytego komfortu bytu domowników.
Projektowanie instalacji elektrycznych dla obiektów fabrycznych musi być tak przewidziane i sporządzone, by było stosunkowo łatwe ich przystosowanie do nowych zadań przy przemianie kierunku, albo technologii produkcji. Planując gniazda elektryczne trzeba brać pod uwagę to, że w domu ciągle przybywa sprzętów elektrycznych, w związku z tym lepiej zaprojektować ich więcej aniżeli potrzebnych na daną chwilę, względnie pozostawić zaślepione puszki montażowe.

Dzięki nim założenie nowego gniazda w razie potrzeby nie będzie stanowiła większego problemu. Najwięcej gniazd elektrycznych przydatnych jest w kuchni, ponieważ w tym miejscu jest najwięcej narzędzi zasilanych prądem.