Jakiego rodzaju istnieją aplikacje prawnicze i czy są one obligatoryjne dla osób studiujących prawo?

Każdego roku duża liczba abITurientów kierunków prawa jest postawiona przed podjęciem decyzji w sprawie wyboru swojej ścieżki kariery. Osoby te posiadają wiele możliwości – od zakończenia nauki ze stopniem magistra począwszy albo także kontynuacja nauki na jednej z prawniczych aplikacji.
Aktualnie do wyboru jest dziewięć aplikacji: przykładowo Aplikacja adwokacka zajmuje trzy lata, zaś aplikant musi odbyć ją pod okiem patrona.

W czasie aplikacji należy się liczyć z koniecznością zdawania dużej ilości zaliczeń czy kolokwiów, których cena wynosi 5000 zł. Innego rodzaju aplikacja to aplikacja sądowa, która trwa cztery lata i jest najdłuższą z aplikacji prawnych. Jest ona podzielona na dwa etapy. W pierwszej kolejności odbywają się lekcje i praktyki, po których aplikant musi przystąpić do egzaminu pisemnego i ustnego. Następnie natomiast odbywa się praktykę na etacie tzw. referendarza.

Wybór

Autor: Isengardt
Źródło: http://www.flickr.com
aplikacja

Źródło: http://pixabay.com/
Jest ponadto m.in. aplikacja radcowska, która zajmuje trzy lata. Sposób jej otrzymywania przebiega podobnie jak na aplikacji adwokackiej – także dobierany jest patron i musimy brać pod uwagę wydatek rzędu 5000 złotych. Istnieje ponadto aplikacja notarialna, która trwa 3,5 roku. Aplikacja rozpoczyna się z początkiem roku kalendarzowego i ma podobny styl jak aplikacja adwokacka oraz radcowska. Jest ponadto aplikacja prokuratorska, która zajmuje 3,5 roku oraz wieńczy się egzaminem pisemnym i ustnym. Następnie wykonuje się pracę na stanowisku o nazwie asesor. Poza tym są jeszcze aplikacje komornicze, kuratorskie i legislacyjne. Nie wszystkie aplikacje są równie często wybierane.

Do takich mniej wybieranych zalicza się trwająca 365 dni aplikacja ogólna, zajmująca również jeden rok aplikacja kuratorska czy zajmująca półtora roku aplikacja legislacyjna. Duża ilość studentów prawa zastanawia się, gdzie będzie im najkorzystniej się kształcić.