Zaprojektuj stronę internetową

Stare media – gazety i elektroniczne – tracą swoją moc na rzecz cyfrowych technologii internetowych. Da się to zauważyć wyraźnie w branży reklamowej. Firmy dają miliardy na reklamy w Internecie. Czemu tak jest? Otóż WWW to najobszerniejsza na świecie baza konsumentów, do których można wystosowywać tekst promocyjny. Lecz nie to jest największym plusem cyfrowych technologii.