Czym są odpady elektroniczne oraz dlaczego są tak zatrważające dla otoczenia?

Odpady elektroniczne to pewna grupa odpadów, w skład jakiej wchodzi zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny. Do odpadów tych możemy więc zaliczyć dużo rozmaitych sprzętów użytku domowego, sprzętów telekomunikacyjnych, oświetleniowych czy audiowizualnych i dużo innych.

Continue reading