Plusy płynące z obecności automatów w dzisiejszy świecie

Praktycznie wszystko jest dziś automatyczne; bardzo mało przedmioty wykonuje się dziś w sposób ręczny w całości. Naturalnie nie wszystko da się zrobić poprzez roboty – i bardzo dobrze, albowiem w przeciwnym razie ziściłyby się czarne scenariusze. Daleki jestem od potępiania nowoczesnej techniki i wynikającej z niej automatyzacji, wprost na odwrót – jest to podług mnie zjawisko pozytywne, ogranicza bowiem koszta wytwórczości co w bezpośredni sposób wpływa na cenę finalną artykułu.

Continue reading