Jak wyglądało w przeszłości trzymanie żywnościowych produktów w niskiej temperaturze, obecnie stosowane urządzenia chłodnicze

Już w starożytnych czasach ludzie w pewnym zakresie umieli stosować śnieg oraz lód do chłodzenia różnych rzeczy. Trzymane w jaskiniach kawałki lodu czy śniegu pozwalały na to, żeby przed dłuższy czas utrzymywać temperaturę na niskim poziomie. Innymi metodami na przechowywanie lodu były dołki wyłożone słomą, ten sposób z kolei wykorzystywali mieszkańcy Rzymu.

Continue reading